บริการของเรา
Our Services
ทีมปรึกษาโครงการ
Project solution

Inspire Protech มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสายไฟที่ใช้ในส่วนงานอุตสาหกรรมทุกชนิด เราสามารถให้คำปรึกษาด้านการผลิตสายไฟให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน สามารถวิเคราะห์คำนวณระยะเวลาในการผลิตและการขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด ส่งมอบสินค้าให้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เราให้บริการและให้คำปรึกษาลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ การก่อสร้าง อุตสาหกรรมด้านพลังงาน อุตสาหกรรมด้านการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและด้านโทรคมนาคม เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้

สายไฟสั่งผลิต
Customized cables

เราสามารถออกแบบ ผลิต และทดสอบสายไฟให้ตรงกับความต้องการเฉพาะงาน ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะด้านเครื่องจักรที่ทันสมัย และโรงงานที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นสายไฟที่ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป โดยทีมวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ของเราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการออกแบบสายไฟให้เหมาะสมกับงานของคุณ ตัวอย่างของสายไฟแบบ customized cables ได้แก่

  • สายไฟพาวเวอร์และคอนโทรลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
  • สายไฟทนไฟสำหรับอาคารสูง
  • สายไฟสำหรับงานเครนต่างๆ
  • สายไฟสำหรับยานพาหนะและคมนาคม
  • สายไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สายไฟแบบ Customized cables คือ สายไฟที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของสายไฟ วัสดุที่ใช้ ตัวนำไฟฟ้า ฉนวนกันความร้อน เปลือกนอก ความยาว รูปร่าง และสี เป็นต้น สายไฟแบบ customized cables มักถูกใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษหรือการใช้งานเฉพาะทาง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง โรงพยาบาล ยานพาหนะ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟแบบ customized cables มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

  • ตรงตามความต้องการเฉพาะของการใช้งาน
  • มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
  • ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

สายไฟแบบ customized cables มีราคาสูงกว่าสายไฟสำเร็จรูป แต่ในระยะยาวจะคุ้มค่ากว่า เนื่องจากมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และตรงตามความต้องการเฉพาะของการใช้งาน หากท่านต้องการสายไฟสำหรับการใช้งานพิเศษหรือการใช้งานเฉพาะทาง ควรพิจารณาเลือกใช้สายไฟแบบ customized cables เพื่อให้ได้สายไฟที่ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สต้อคสินค้าและการจัดส่งสินค้า
Stock / Logistic

บริษัท อินสไปร์ โปรเทค เรา มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าของเราเองเพื่อให้สายไฟของลูกค้าไม่ต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมก่อนเริ่มงานตามสัญญาโครงการและสามารถลดปัญหาจากการสูญหายและความเสียหายต่อสายไฟ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประทศและต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วสายไฟที่มีในคลังสินค้าสามารถจัดส่งได้ภายใน 1-2 วัน ดังนั้นเมื่อทางบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า สินค้าจะถูกจัดส่งในวันถัดไป แม้แต่การจัดส่งระหว่างประเทศ เราก็มีระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าในระยะเวลาอันสั้นเพื่อให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขในการจัดส่ง เราสามารถตัดและแพ็คสายไฟตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ เรามีพื้นที่โกดังสินค้าและระบบการจัดเก็บที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับสินค้าและจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เรามีระบบการจัดการขนส่งได้ถูกต้องตามความต้องการภายใต้ข้อตกลง เพื่อจัดส่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

เราสามารถจัดเก็บสินค้าเฉพาะที่ลูกค้าต้องการใช้ในแต่ละปีตามแผนงานที่ลูกค้ากำหนดไว้ เพื่อความสะดวกของลูกค้า ไม่ต้องจัดเก็บสินค้าเอง ประหยัดเวลาในการรอสินค้า ประหยัดพื้นที่จัดเก็บสินค้า ลดมูลค่าการสต้อคสินค้า ควบคุมค่าใช่จ่ายต่อปีได้ดี ลดสินค้าคงคลังข้ามปี