เกี่ยวกับเรา
About Us

Inspire Protech Company

บริษัท อินสไปร์ โปรทค จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสายไฟพาวเวอร์ สายไฟคอนโทรล สายสัญญาณ สำหรับโรงงานและภาคอุตสาหกรรมทุกชนิด เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สายไฟสายเคเบิ้ลในระบบโครงสร้างพื้นฐาน, สายไฟที่ใช้ในระบบควบคุมเครื่องจักรกล, สายไฟคอนโทรลระบบควบคุมการรับส่งน้ำมันและก๊าซ, สายไฟพาวเวอร์ สายไฟคอนโทรลและสายอินสตรูเม้นในโรงไฟฟ้าทุกชนิด, สายไฟที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์ และสายไฟพาวเวอร์ สายไฟคอนโทรลควบคุมระบบอัตโนมัติภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสายไฟชั้นนำของยุโรปแบรนด์ KABELTEC จากประเทศเยอรมันนี และ 2MKABLO จากประเทศตุรกี จากประสบการณ์การอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี เราได้เรียนรู้และพัฒนาผลิตสายไฟพาวเวอร์สายไฟคอนโทรลและสายสัญญาณสำหรับงานอุตสาหกรรมของเราเอง ภายใต้แบรนด์ IPT-KABEL ผ่านโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจากประเทศยุโรปอีกด้วย

เราเป็นผู้นำทางด้านสายไฟสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานการผลิตสูง สายไฟที่จัดจำหน่ายเป็นสายไฟที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนน้ำมัน ทนอุณหภูมิและไร้สารตะกั่ว เช่น สายไฟพาวเวอร์และคอนโทรลที่ใช้กับงานระบบออโตเมชั่นเพื่อควบคุมสายพานการผลิต, สายไฟรับส่งข้อมูลระบบ PLC และ Scada, สายไฟที่ใช้ในตู้ไฟ ตู้คอนโทรล ตู้ MDB, สายไฟป้องกันสัญญาณรบกวนในการรับส่งข้อมูลเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือเครื่องมือเครื่องวัดต่างๆ, สายไฟในรางกระดูกงูที่มีการเคลื่อนที่หรือติดตั้งกับแขนกลโรบอทชนิดต่างๆ, สายไฟที่ใช้งานลิฟท์และเคลน, สายไฟทนแรงดึงแรงกระชาก, สายไฟทนต่อสภาวะอุณหภูมิต่ำและสูง เป็นต้น

เป้าหมายและจุดประสงค์

Mission & Vision

เป้าหมายหลักของเราคือการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสายเคเบิลและค้นหาผลิตภัณฑ์และโซลูชันนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยให้เราเชื่อมต่อกับอนาคตสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าของเรา เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศเจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

เรามี Know How ในการผลิตสินค้าเพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่มีความยุติธรรมเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการที่รวดเร็วพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

อินสไปร์ โปรทค เราทุ่มเทให้กับการผลิตเคเบิ้ล ร่วมวิจัยและพัฒนาภายในของเรากับทางโรงงานผู้ผลิต เราทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และระบบโซลูชั่น นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในการควบคุมคุณภาพ การวิจัย และการพัฒนา เพื่อรักษาและขยายความเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีของเราโดยการปรับปรุงวัสดุและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต