-Li2YCY / Li2YCYV Black

Li2YCY / Li2YCYV Black

สายไฟชนิดนี้เหมาะสำหรับการเป็นสายสัญญาณรับ-ส่งระบบข้อมูลที่มีอัตราในการส่งข้อมูลสูงสุด 10 เมกะบิตต่อวินาที สามารถรองรับปริมาณการส่งข้อมูลได้เป็นจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับอินเทอร์เฟซทั้งแบบ RS 422 และ RS 485 สายเคเบิลประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารรวมถึงการฝังโดยตรงในดิน สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สายไฟชนิดนี้ไม่เหมาะกับงานที่ติดตั้งแบบเคลื่อนที่ สามารถติดตั้งสายไฟภายในพื้นที่แห้งหรือชื้น