2YSLCYK-J 3 PLUS VFD Black

2YSLCYK-J 3 PLUS VFD Black

สายไฟเชื่อมต่อมอเตอร์ที่หุ้มด้วยชิลด์ฟรอยด์และชิลด์ทองแดงเคลือบดีบุกถัก สำหรับเชื่อมต่อตัวแปลงความถี่กับมอเตอร์ เชื่อมต่อกับเครื่องจักรกล เกียร์เครื่องจักรกลและการประมวลผลของอุปกรณ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในสายงานประกอบ ฯลฯ ใช้ในการติดตั้งงานที่อยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ได้เป็นครั้งคราว ในลักษณะพื้นที่แห้งหรือเปียกชื้น สายไฟสามารถป้องกันสัญญาณรบกวนหรือในพื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็ก ฉนวนสามารถป้องกันแสง UV, ทนน้ำมันและสารเคมีชนิดต่างๆ และไม่ลุกลามไฟ