CC-LINK cable

CC-LINK cable


สายเคเบิ้ล CC-Link คือสายไฟที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานกับระบบ CC-Link ซึ่งเป็นโปรโตคอลการสื่อสารทางอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ เช่น PLC, HMI และเซ็นเซอร์ สำหรับระยะทางที่เชื่อมต่อนั้น สายเคเบิ้ล CC-Link สามารถเชื่อมต่อได้ในระยะไกลถึง 1,200 เมตร สำหรับสภาพแวดล้อมของโรงงานนั้น สายเคเบิ้ล CC-Link ควรมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ความร้อน ความชื้น ฝุ่น และน้ำมัน