LIYCY-JZ

LIYCY-JZ

สายไฟชนิดนี้ใช้เป็นสายสำหรับการเชื่อมต่อและรับ-ส่งสัญญาณ ควบคุม การวัด รวมถึงเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูล เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบถาวรหรือการใช้งานแบบเคลื่อนที่ ยืดหยุ่นอย่างอิสระโดยที่ไม่มีการควบคุมการเคลื่อนไหวและไม่ต้องสัมผัสกับแรงดึง สามารถติดตั้งในพื้นที่ห้องทั้งแห้งและชื้น ไม่แนะนำให้ติดตั้งกลางแจ้งหรือภายนอกอาคาร สายไฟที่มีชิลด์ทองแดงแบบถักชุบดีบุกช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนจากเคลื่อนแม่เหล็กภายนอก ชีทภายนอกทนทานต่อสารเคมีและทนต่อน้ำมันบางชนิดได้